A Water Retainer (VízŐr®) egy organikus talajkondicionáló készítmény. Általában 3 hónapig fejti ki hatását, mely alatt a Water Retainer (VízŐr®) szakszerű használatával a talaj, növények számára felvehető vízmegtartó képessége lényegesen megnő. Ha ezt a kiváló képességet a növények fejlődésének kezdeti időszakában érvényesítjük, a fejlődéshez kapott előny, az így jobban fejlődő gyökérzet illetve a jobb víz ellátottság révén a növény egész termesztési időszakában megmarad. Ennek révén az aszály érdemben kisebb kárt okozhat a növényekben. A növények szélsőséges szárazság esetében akár kétszer annyi időt is képesek átvészelni súlyosabb, károsodás nélkül, vagy kisebb stressz révén, amely előnyük a terméseredményekben is meg fognak látszani, kisebb lehet a termés kiesés.

Alkalmazása csökkenti a talaj szárazság okozta változásait, mely többféle hátrányos következményekkel jár. A talaj kiszáradása annak sokkos állapotát idézi elő és víztaszítóvá is teszi azt. Így csapadék esetén is kevesebb vizet képes befogadni, ami növeli a tömörödést, a talaj levegőtlenné válását, s kevesebb víz fog hasznosulni a növények számára; mindezek összességében pedig terméscsökkenést fognak eredményezni. A talaj előnytelen víz-ellátottsága, tömörödése, levegőtlensége akár több éven át ható hátrányos következményeket is okozhat. A készítmény révén a kezelt talaj a levegőből is képes nedvességet megkötni. A megfelelő víztartalmú talaj hosszú távú előnyös hatásokat is jelent a gazdálkodásban.

Csökkenthető az öntözővíz felhasználás, mivel a víz párolgást csökkenti a Water Retainer (VízŐr®), mert vízmegkötő képessége révén a talaj felsőbb rétegében megőrzi a vizet.

A talaj felszínére kell kijuttatni permetezéssel vagy az öntözővízben felodva. Hígítása tág határok között lehetséges, de ne haladja meg a 100-szoros hígítást. A Water Retainer (VízŐr®) idővel a felszínről a talajban elhelyezkedve kötődhet majd a növény gyökeréhez és a talaj szemcséihez is. Amennyiben eső vagy öntözés következtében víz jut a talajba azt akadálytalanul engedi a mélybe szivárogni, hogy növekedhessen a víz tartalék. Amikor a talajból a pára felfelé áramlik a kapillárisokon, akkor lép működésbe a Water Retainer (VízŐr®) azáltal, hogy megköti ezt a párát és parányi vízcseppekké alakítja. Ezek a vízcseppek már felvehetőek a növények gyökérzete számára. A talajfelszínén lévő anyag a levegőből is köt meg párát, mely hozzáadódik a talaj vízkészletéhez.

A készítmény higroszkopikus, tehát vonzza a vizet, ha levélzetre, növényre kerül, akkor 2-2,5 mm öntözéssel le kell mosni a felületről. (Lemosás nélkül a felület foltosodását okozhatja.)

Tapasztalatunk azt mutatja, hogy a stabilabb talajnedvesség segíti a mikroorganizmusok életét a talajban, mely a tápanyagok gyökereken keresztüli jobb felszívódását is eredményezi.

Ha a nedvességet kisebb ingadozás jellemzi, közel az optimálishoz, a növények jobban fejlődnek. A talajban lévő mikroorganizmusok ez esetben egészségesebb, kiegyensúlyozott talajéletet hoznak létre, jobban hasznosulhatnak a tápanyagok és táródhatnak fel nélkülözhetetlen elemek, mint pl. a foszfor. Az egészségesebb növények stressz tűrő képessége erősebb, így a   szélsőséges időjárási hatásokat is jobban elviselheti. Tapasztalok igazolják mindezeket.

A Water Retainer (VízŐr®) kellő szakszerűséggel. minden növényi kultúrában és talajtípuson hatásosan alkalmazható.

Növényeid akár 50 %-al kevesebb vizet igényelnek az öntözéshez.
Ezt a vizet másra is tudod használni.
Vége a rettegésnek, hogy növényeid kiszáradnak, amíg nyaralsz!

A WaterRetainer (VízŐr®) használatával akár 50%-kal kevesebb öntöző víz is elegendő. Ez elérhető az egyes öntözésekkor kiadott víz felezésével, vagy két öntözés közit időszak megnövelésével. Az alkalmasabb megoldást az időjárás és a növények állapota alapján választható. A víz drága, és nem kiapadhatatlan forrás. A vízzel való takarékosság nem csak anyagi előnyökkel jár, de jövő nemzedékének érdekeit is szolgálja

A párolgás csökkentésével a WATER RETAINER (VízŐr®) elősegíti a talaj kiegyensúlyozott vízháztartását.

a Water Retainer (VízŐr®) egyik titka, hogy a levegőből is köt meg párát

A növényed hosszabb ideig bírja öntözés nélkül. A talajnedvesség csökkentett változása nagyobb ellenállóképességet hoz létre.

A növények fejlődését a természetben működő törvényszerűségek határozzák meg. Már az 1800 évek közepén felfedezte a német Liebig, hogy amennyiben bizonyos anyagok nem kellő mennyiségben állnak a növényeknek rendelkezésre, akkor a legkisebb mennyiségben rendelkezésre álló fogja meghatározni a termést. A növények számára szükséges anyagok közül kiemelkedő jelentőségű a víz, amely a legfontosabb. A tápanyag utánpótlásban több lehetőség választható: Lehet ipari eredetű és a hagyományos, anyagokkal (pl.: trágyázás) biztosítani. Víz esetében nincsen ilyen lehetőség, nem helyettesíthető.

A növények a tápanyagot vízben oldott ionos formában tudják felvenni. Fejlődésük szempontjából életük kezdeti időszaka a legfontosabb. Ha sikerül a megfelelően gyors gyökértömeg fejlődést elérni, az később a teljes vegetációs idő alatt előnyös lesz. A mostanában jellemző, a klímaváltozás szélsőséges viszonyai miatt ennek jelentősége még nőtt. A növény kelése az első, legfontosabb esemény, ahol a Water Retainer ( VízŐr ® ) használata előnyt jelent. Tapasztalati számok bizonyítják, hogy használatával a tőszám, és a kelés egyenletesebben alakul.

Az éves csapadék mennyiség egyre jelentősebb ingadozásain túl, azt is tapasztalhatjuk, hogy az éven belüli csapadékeloszlás is extrém helyzeteket hoz létre.

A TALAJ VÍZHÁZTARTÁSA
A talaj hasznosítható víztartalmának minél nagyobb mértékű megőrzése, illetve a lehullott csapadéknak a mélyebb talajrétegbe vezetése az aszálykárok megelőzésének az alapja.
Jellemzően a lehullott, a talajba beszivárgott csapadék 32-47%-a az a vízmennyiség, mely a növények által hasznosítható – akkor is ha 400 mm vagy 900 mm a csapadék éves összege,-hazánkban. Ennél kicsivel több, 38-49 %-a talajba szivárgott csapadéknak, a talajból elpárolog.

Ez a jelentős víztömeg, továbbá a részben a hajnali párából származó vízmennyiség az, ahol a Water Retainer (VízŐr®) kifejtheti hatását, hónapokon keresztül. Nagyon fontos tudni, hogy pára megkötése más, mint amit pl. a füvön, növényeken vagy tárgyakon, összegyűlt vízcseppként láthatunk reggelenként, amely párakicsapódás.
Első végig gondolásra is látszik, hogy a növények vízfelhasználására érdemben kellő tartalékot jelentő vízmennyiség áll rendelkezésre a Water Retainer (VízŐr®) segítségével a talajból és részben a levegőből.

A Water Retainer (VízŐr®) nem fakaszt vizet, de segít megőrizni a nedvességet a talajban, és akár a levegőből is, s az felvehető állapotba kerül általa, a növények számára.. A helytelen agrotechnika okozta nagymértékű párolgás hatását természetesen nem képes megszüntetni, de azt is csökkentheti.

Világszerte egyetemi- és  akadémiai intézmények kutatói sok-sok publikációban igazolták, az összefüggéseket a víz ellátottság, tápanyag ellátottság és a termésered-mények között. Vizsgálataik eredményei azt támasztják alá, hogy, a kellően tápanyag ellátott, de vízben szegény földeken a termés szerény, míg a tápanyag ellátottságban szerény, de vízben kellően ellátott földeken a termés akár többszörös lehet. Ebben nem kis szerepe van a kellő mennyiségű víz esetén a mikróbák fokozottabb élettevékenysé-gének.

 A növények esetében a tápanyag ellátottság és a vízigény összefüggése könnyen értelmezhető a korábban már említett Liebig féle „minimum törvény” alapján. A növények a felvett víz kb. 95%-t elpárologtatják. Ha egy növény nem jut kellő mennyiségben valamely tápanyaghoz, amelyet csak oldott ionizált állapotból képes felvenni, akkor tápanyag igénye kielégítése végett még több vizet igényel. Víz szegény helyzetben ez egészen drámai növényfejlődés elmaradást és termés csökkenést eredményez. Ha nincsen elegendő víz a talajban, az stressz helyzet a növény számára, hátrányos következményekkel. A Water Retainer (Vízőr®) a vízellátás javításhoz járul hozzá. Ahhoz, hogy előnyeit maximálisan ki tudjuk használni az alkalmazásával nyert lehetőségként, az egyébként is szükséges jó agrotechnikára és célszerű tápanyag ellátottság is kell, s ebben az esetben bátran számíthatunk kellő terméstöbbletre, mely gazdaságossá teszi alkalmazását, s a csapadék ingadozást, vagy a csapadék jelentős hiányát, akár az aszályt is, kompenzálhatja.

Külön szót érdemel a mikroorganizmusok, talajbaktériumok, talajgombák, mikorhiza gombák, enzimek stb. szerepe. E témakörben még számos dolog feltáratlan. Egy kb. dobókockányi földben 1 milliárd az élőlények száma. Sokat tudunk a talajban lévő gombákról, melyek létrehozták a növényi életet a földön és a talajbaktériumokról is vannak ismeretek. Ami a legfontosabb: Ezek léte, működése az alapja a növények talajból történő tápanyag felvételének, illetve növényi maradványok kellő lebontásának, melyet számos egyetemi, kutató intézeti vizsgálat, kutatás igazol, továbbá azt is, hogy működésük alapfeltétele a létükhöz szükséges víz jelenléte. Mérésekkel igazolt, hogy pl. a felvehető foszfor mennyiség megnőtt a Water Retainer( Vízőr®) alkalmazása esetén, mert a talaj mikrobiológiai élete megfelelőbb volt. Külön tanulmány részletesen taglalja a talaj mikrobiológiai életének és a Water Retainer ( VízŐr®) szinergiáit. ( Tudományos háttér, az oldalon a következő fejezet)

Cégünk terméke, a budapesti ELTE és a gödöllői Szent István Egyetem kiváló kutatóinak fejlesztésével, és szerteágazó gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek közreműködésével jött létre, akik összességében több, mint 30.000 ha-on gazdálkodnak, és mind a hagyományos mind a bio- és organikus gazdálkodás terén tapasztalatokkal rendelkeznek.

Egy átlagos talajt 50% szilárd és 50% pórustér alkotja, a talajra jellemző szántóföldi vízkapacitás elérésekor a talaj pórustérfogatának 10-20% levegővel, míg 30-40 % vízzel van töltve.

A talaj hasznos mikroszervezeteinek, köztük a mikroorganizmusoknak igen nagy szerepe van a talajok fizikai-kémiai és biológiai tulajdonságainak a javításában. Ezért minden olyan kezelés, beavatkozás, mely a talaj mikrobiológiai dinamikájának a megtartását célozza, közvetett módon, de(és) több oldalról támogatja a növénytermesztést.   A talaj víztartalmának, vízkészletének a javítása a Water Retainer (VízŐr®) által közvetett módon, de befolyásolja mindezt.

A talajban élő baktériumok töredéke képes csak arra, hogy csökkent vízaktivitású helyeken szinte várfalat építve maga körül, spóra állapotban (pl.Bacillus) vagy ellenálló cisztát képezve (Azotobacter) túlélje a kedvezőtlen időszakot. Mindkét képlet segítségével a nedvességtartalom növelésekor újra beindulhat az adott baktérium élete. A baktériumok többsége azonban vissza nem fordítható folyamatban elpusztul szárazságkor. A gombák világában már több, a túlélést elősegítő képlet alakult ki, de egy aszályos időszak őket is megtizedeli.

A mikroorganizmusok jelenléte a talajban pedig igen fontos, hiszen a növények gyökérrendszerének befolyásolásával (erőteljesebb, dúsabb gyökérzet, gyökérváladék összetétel változás, savasabb pH), erősítésével biztosítják a növények tápanyag ellátottságát. Mindemellett közvetlenül is részt vesznek a tápelemek mobilizilásában. A makroelemek felvételének elősegítésében legismertebbek a légköri nitrogén megkötésért felelős talajmikroorganizmusok.

Egy másik fontos makroelem, a foszfor mobilizálásának elősegítésében is fő szerepet játszanak a mikroorganizmusok. Más mikroorganizmusok a szerves foszforvegyületek enzimatikus (foszfatáz) bontásával vesznek részt a foszfor mobilizálásában. Vagyis mindkét makroelem mobilizálása zavart szenved vízhiánykor, melyet termesztett növényeink is megéreznek. Mindemellett tudjuk azt is, hogy a növények csakis oldott formában, ionokként tudnak a növények tápelem felvételében szerepet játszani a mikroorganizmusok.

A talajban élő növényi növekedést serkentő baktériumok (Plant growth promotion rhizobacter –PGPR) által termelt szideroforok megkötik a talaj vas tartalmának egy részét és a növényhez juttatják.

A talajközösség tagjai a baktériumokon kívül a gombák, köztük a mikorrhiza gombák. A mikorrhiza gombák mikroszkopikus méretű talajban élő gombák, melyek a szárazföldi növények nagy többségével, képesek szimbiózisban élni, mely mindkét fél számára előnyös együttélést jelent. A gombapartner a növénytől kész tápanyagokat kap, a növény pedig a gomba micélium-hálózatának segítségével képes a számára egyébként elérhetetlen tápanyag és víz felvételére

400 millió éve alakultak ki, és egyre több rá a bizonyíték, hogy ezen gombák segítségével tudták a növények meghódítani a szárazföldet. A gombafonalak akár több százszorosára is növelhetik a tápanyagfelvételben aktív gyökérfelszínt, így javul a növény tápanyag- és vízfelvétele.

A gombák és a Water Retainer (VízŐr®) együttesen szinergista hatást fejt ki, együttes hatásuk több, mint külön-külön.

A gombafonalak hifái, köztük a mikorrhizagombák is igen hatékonyan segítenek a víz megtartásában, ezáltal védik ivóvíz készletünket is. Mindemellett akár az alkalmazott nitrogén műtrágya mennyisége is csökkenthető, mivel kevesebb az elfolyó veszteség.

A mikorrhizagombát nem csak a víz és tápelemek felvételében betöltött szerepe miatt tartjuk a talajmikroflóra fő elemének, hanem mert jelenlétükkel biztosítják a növények stressztűrő képességének a növekedését. Mindezt a növények stressz kivédésében résztvevő enzimek mérésével bizonyítható.  

A fenti összefoglalás nyilvánvalóvá teszi, hogy miért olyan fontos, hogy a Water Retainer (VízŐr®) segítségével a talaj víztartalmának a megőrzését biztosítsuk. Hiszen ezáltal biztosítható a mikrobiális élet fennmaradása, és az általuk képviselt folyamatok, így a tápelem mobilizálás, tápelem- és vízfelvétel, növényvédelem, a kisebb mennyiségű nitrogén és foszfor műtrágyázás, sőt még az ivóvízkészlet védelme is.