Repce eredmény

2019- ben a vetéskor történt a VízŐr® kezelés.
5ha-s területen került alkalmazásra a Water Retainer ( VízŐr®) a tábla további területe volt a kontrol terület.
talajtípus:                          szikes réti csernozjom
elővetemény:                   őszibúza
talajelőkészítés:               középmély lazítás
gyomirtás:                         Sprinbok, (preemergens)
VízŐr® kijuttatás:            10l/ha dózissal, a preemergens gyomirtószerrel egy menetben
Betakarított termés mennyisége:
VízŐrrel kezelt területről: 3984 kg/ha
Kontroll területről:             3323 kg/ha
Minőség azonos
A termés mennyiségi növekedés: 661 kg/ha, amely 19,89 % többlet termést jelentett.